Tổng công ty Advance Kaiser

Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam), tập trung vào nhân viên phát triển kinh doanh, nuôi dưỡng tài năng chuyên nghiệp và công đức, Hiểu được sử dụng, phát triển doanh nghiệp và ổn định như một biện pháp quan trọng của nhân viên, khẳng định để cung cấp một nền tảng cho nhân viên để giới thiệu tài năng của họ .

Các công ty toàn diện nâng cao chất lượng tổng thể của nhân viên, được mời đến Việt Nam hàng năm cho các bộ phận nhà máy lao động n c pháp luật lao động và các quy định, đào tạo thành viên của nhân viên, mời chuyên gia về máy móc đào tạo vận hành các kỹ năng trang thiết bị cho nhân viên và mời của Đại học Đài Loan đào tạo ngôn ngữ văn học, đầy đ nhiều kênh đ nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, cho nhân viên tự phát triển để tạo ra một căn phòng tốt để cải thiện.

Đối với việc đào tạo lực lượng dự trữ và tăng cường tiềm năng kinh doanh của họ, một thời gian dài, các công ty tuân thủ xin vui lòng gửi đến hàng năm đ thực hiện việc đào tạo lái xe nâng, nồi hơi công nhân đào tạo, chức năng đánh giá sau khi Việt Nam bây giờ tất cả các chứng chỉ.

Đ nắm bắt đầy đ các hoạt động của thiết bị cho phép thiết bị chơi một hiệu quả cao hơn, các công ty trong năm 2005 đến năm 2010, đã cử cán bộ đến Ý, Singapore và các nước khác để học CNC, cưa ưa thích, CNC tạo ra hoa, tốc độ cao Eagle Ray máy máy móc tiên tiến khác thiết bị điều hành kỹ thuật và quản lý. Thông qua học tập đào tạo, yêu cầu đối với chất lượng cao, sản phẩm phức tạp cung cấp đảm bảo chất lượng, đào tạo một số lượng lớn kỹ thuật viên Việt Nam và nhân viên quản lý.

Trong những năm gần đây, với văn hóa doanh nghiệp cải tiến liên tục, chất lượng tổng thể của các nhân viên đã trải qua những thay đổi đáng kể, số lượng lớn các nhân viên xuất sắc đến mui, đã trở thành quyền lực giữa các công ty, các công nhân nói chung trước đây, bây giờ đã tăng gần 160 cán bộ trong lớp, nhóm cán bộ cấp đ và ở trên 6. Đó là những sức mạnh trung gian, công ty có về sự hình thành của quản lý địa phương. Kay sẽ là nhóm tiếp theo - Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam) là một ngành công nghiệp đồ nội thất sẽ là một ngọc sáng.

Bạn đang ở đây: Home Tuyển dụng nhân tài