Chức vụ :  phiên dịch, biên tập viên


Nội dung công việc :
1.    Chỉnh lí , quản lí tư liệu trang web công ty.
2.    Đảm nhiệm trợ lí biên tập viên/ dẫn chương trình;
3.    phiên dịch văn bản và bản thảo;
4.    hỗ trợ công việc hành chính của bộ phận.


điều kiện :
1.     Biết tiếng hoa ( điều kiện cần thiết )
2.     Diện mạo ưa nhìn, nói chuyện phát âm rõ ràng, ưu tiên nữ.
3.     Yêu thích công việc phim ảnh, văn bản.
4.    Biết vi tính sử dụng vi tính cơ bản, biết phần mềm mỹ thuật: như : Adobe Photoshop / Adobe Illustrator;
5.     Sau tết âm lịch có thể lên ca.

Bạn đang ở đây: Home Tuyển dụng nhân tài Tuyển dụng Phiên dịch, biên tập viên